Nieuws en inzichten

Kwijtschelding van schulden: een Fresh Start

Geresumeerd:

Sedert de inwerkingtreding van het Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht werd een nieuw wettelijk systeem ingevoerd: de kwijtschelding van schulden van de gefailleerde natuurlijke persoon ten aanzien van zijn schuldeisers.

De gedachtegang achter dit door de wetgever ingevoerde systeem is dat men de gefailleerde alle kansen wil geven om met een schone lei (een “Fresh Start”) te herbeginnen.

Procedure:

De gefailleerde natuurlijke persoon kan de Rechtbank verzoeken de kwijtschelding van zijn schulden toe te kennen. Sinds de invoering van Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht kan zo’n Fresh Start vrij éénvoudig en relatief snel verkregen worden. De rechtbank dient een uitspraak te doen over de gevraagde kwijtstelding van schulden ten laatste bij de afsluiting van het faillissement.

Ook echtgenoten en ex-echtgenoten, alsook samenwonende partners en ex-samenwonende partners kunnen meegenieten van de kwijtschelding van de gefailleerde natuurlijke persoon voor zover de schulden verband houden met de beroepsactiviteiten van de gefailleerde natuurlijke persoon en verband houden met schulden die werden aangegaan tijdens het huwelijk of de wettelijke samenwoning.

Een gefailleerde natuurlijke persoon kan de kwijtschelding bekomen van al zijn schulden, behoudens voor wat betreft zakelijke zekerheden, onderhoudsbijdragen en schadevergoedingen ingevolge overlijden of aantasting van de lichaamelijke integriteit.

Komende seminaries

Onderwerpen