Insolventierecht & Financial Crisis Management

Hoe we u van dienst kunnen zijn

Ons kantoor heeft een jarenlange en unieke ervaring in het insolventierecht.

Sommige van onze advocaten geven opleidingen in insolventierecht (faillissementen, gerechtelijke reoganisaties, enz.) aan boekhouders en andere advocaten. Hieromtrent kan o.a. worden verwezen naar het in Brussel en in het Frans gegeven seminarie «Solutions et stratégies (juridiques) pour les entreprises en difficultés financières et/ou leurs dirigeants et actionnaires», dat werd georganiseerd samen met de Société Royale Centre d’Etudes de Droit Comptable et Fiscal.

Vanuit onze insolventiepraktijk beschikken wij ook over een grondige kennis van het zekerheidsrecht (pandwet, hypotheekwet, wet financiële zekerheden, persoonlijke zekerheden enz.).

Faillissementsrecht

Wij begeleiden vennootschappen en personen naar een toekomstige faillissementssituatie of, indien wenselijk, in het vermijden ervan. Wij begeleiden cliënten ook in het kader van doorstarts voor of na de faillissementsdatum.

Gezien onze belangrijke ervaring in de materie en in de gevoeligheden die spelen bij de verschillende stakeholders, zijn wij het best geplaatst om ondernemingen in moeilijkheden en hun bestuurders te begeleiden.

Onze grondige kennis van het vennootschapsrecht en van de valkuilen die dreigen voor bestuurders van ondernemingen in moeilijkheden (aansprakelijkheid) vormt daarbij een belangrijke meerwaarde

Gerechtelijke reorganisaties

Als de continuïteit van uw onderneming en uw activiteiten in gevaar is omdat u schulden heeft, is het mogelijk om een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie in te dienen. Dit beschermt u tijdelijk tegen schuldeisers en geeft u de mogelijkheid om een schuldreductie te bekomen in het kader van een gerechtelijk reorganisatieplan (dat kan voorzien in een vermindering van de schulden tot 20% van de hoofdsommen).

Voorwaarde is wel dat er licht aan het einde van de tunnel te zien moet zijn. Het moet dus praktisch gezien mogelijk zijn om uw bedrijf weer rendabel te maken. Door een gerechtelijke reorganisatie krijgt uw noodlijdende bedrijf een kans op een nieuwe start.

Wij hebben bijzondere kennis en ervaring in deze materie en staan onze cliënten onder andere bij in het bespreken van de strategie, het voorbereiden, inleiden en doorlopen van een gerechtelijke reorganisatie, en vooral ook in het optimaliseren van de resultaten.

The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve
The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve