Handelsrecht & contracten

Hoe we u van dienst kunnen zijn

Ons Team staat ter beschikking om u te begeleiden in het kader van het dagelijks bestuur van uw onderneming en in al haar activiteiten en projecten. Wij geven u preventief advies, anticiperen risico’s en noden, identificeren opportuniteiten, en stellen juridische strategieën voor.

Handelsovereenkomsten

Handels-overeenkomsten

Wij verlenen bijstand aan onze cliënten in het kader van de onderhandeling en redactie van eenvoudige of ingewikkelde handelsovereenkomsten (met nationale of internationale draagwijdte). Wij adviseren onze cliënten in het kader van discussies inzake de vroegtijdige beëindiging van overeenkomsten en staan ze bij in het kader van geschillen.

Onze dienstverlening heeft onder andere betrekking op de volgende soorten overeenkomsten:

 • Distributieovereenkomsten (eenvoudige distributie, handelsagentuur, exclusieve verkoopconcessie, commissiecontracten, franchising)
 • Informaticacontracten, met inbegrip van contracten met betrekking tot informaticaontwikkeling, onderhoud en overdracht van rechten, licentiecontracten en dienstencontracten
 • Joint ventures en samenwerkingsovereenkomsten
 • Managementcontracten
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Overeenkomsten tot overdracht van activa, aandelen of handelsfondsen
 • Nationale en internationale verkoopsovereenkomsten
 • Handelshuurovereenkomsten
 • Overeenkomsten inzake bouwwerken met inbegrip van aannemingsovereenkomsten, architectuurovereenkomsten, overeenkomsten met ingenieursbureaus en onderaannemingsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Niet-concurrentiebedingen
The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve
The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve