Aansprakelijkheid en deontologie van accountants

Hoe we u van dienst kunnen zijn

Het beroep van accountant en belastingadviseur en het erop van toepassing zijnde juridisch kader, stelt accountants en hun kantoren bloot aan toenemende risico- en aansprakelijkheidsniveaus.

We hebben een dynamisch en proactief team van advocaten die zich met unieke toewijding en felle strijdlust inzet voor het verdedigen van de reputatie en de belangen van accountants en accountantskantoren. Wij adviseren onze cliënten over de wettelijke en deontologische regels die van toepassing zijn op ITAA-leden, maar ook op het gebied van boekhoudrecht en fiscaal recht.

Wij hebben veel expertise en ervaring in het verdedigen van accountants en hun kantoren in het kader van procedures waarin hun aansprakelijkheid wordt ingeroepen, en tevens in het kader van tuchtprocedures. Niettegenstaande onze bijzondere expertise in geschillenbeslechting, staat het voorkomen van problemen bij ons centraal.

The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve
The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve