Prevention & Legal coaching

Hoe we u van dienst kunnen zijn

Geschillen en procedures moeten zoveel mogelijk worden vermeden, gezien ze tijd en middelen verbruiken die nuttiger en productiever kunnen worden aangewend voor de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten. Bovendien, indien een potentieel geschil snel wordt geïdentificeerd, verhoogt de kans op een snelle, efficiënte en preventieve aanpak en oplossing ervan.

Het voorkomen van geschillen staat bij ons dan ook centraal. Wij ontwikkelen programma’s om onze cliënten bij te staan bij het anticiperen, identificeren en efficiënt (op voorhand) aanpakken van kwesties die kunnen leiden tot geschillen. Ook voorzien wij onze klanten van risico- en oplossingsanalyses in verband met lopende geschillen.

Wij begeleiden en coachen onze cliënten in het kader van hun dagelijks beheer van hun (niet-litigieuze) contractuele relaties, en dit niet alleen om geschillen te voorkomen, maar ook om hun dossiers preventief te verstrekken (en hun slaagkansen te verhogen) in het geval dat een geschil zich op een gegeven moment toch zou voordoen.

The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve
The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve