Vakgebieden

.01

Handelsrecht & contracten

Ons Team staat ter beschikking om u te begeleiden in het kader van het dagelijks bestuur van uw onderneming en in al haar activiteiten en projecten. Wij geven u preventief advies, anticiperen risico’s en noden, identificeren opportuniteiten, en stellen juridische strategieën voor.

.02

Vennootschapsrecht / Fusies & overnames

Wij bieden een doelgerichte en doeltreffende bijstand in het kader van fusies & overnames en in het vennootschapsrecht. Wij hebben een ruime ervaring en een grondige kennis in deze rechtsdomeinen.

.03

Cross-border legal management

Grensoverschrijdende of buitenlandse transacties, geschillen of juridisch advies kunnen een uitdaging zijn en vereisen over het algemeen de tussenkomst van een buitenlandse advocaat.

.04

Geschillenbeslechting

Wij focussen op de identificatie van risico’s om geschillen te anticiperen en te voorkomen, in de mate van het mogelijke.

.05

Insolventierecht & Financial Crisis Management

Gezien onze belangrijke ervaring in de materie en in de gevoeligheden die spelen bij de verschillende stakeholders, zijn wij het best geplaatst om ondernemingen in moeilijkheden en hun bestuurders te begeleiden.

.06

Prevention & Legal coaching

Geschillen en procedures moeten zoveel mogelijk worden vermeden, gezien ze tijd en middelen verbruiken die nuttiger en productiever kunnen worden aangewend voor de ontwikkeling van de bedrijfsactiviteiten.

.07

Vastgoed & Bouw

Dankzij onze jarenlange ervaring hebben wij een stevige ervaring en expertise opgebouwd op het vlak van vastgoed- en bouwrecht, waardoor wij u optimaal kunnen adviseren.

.08

Fiscaal recht & Tax planning

Een doordachte fiscale strategie maakt optimalisatie mogelijk en kan het verschil betekenen tussen stilstand en groei van uw onderneming.

.09

Aansprakelijkheid en deontologie van accountants

Het beroep van accountant en belastingadviseur en het erop van toepassing zijnde juridisch kader, stelt accountants en hun kantoren bloot aan toenemende risico- en aansprakelijkheidsniveaus.