Geschillenbeslechting

Hoe we u van dienst kunnen zijn

Wij focussen op de identificatie van risico’s om geschillen te anticiperen en te voorkomen, in de mate van het mogelijke.

Indien er zich een geschil voordoet, worden onderhandelde oplossingen nagestreefd, ten einde een lange procedure te vermijden.

Dat weerhoudt niet dat wij perfect in staat zijn om de belangen van onze cliënten fel te verdedigen in het kader van gerechtelijke procedures of arbitrage, desnoods met onverschrokken strijdlust.

Bemiddeling

Onze advocaten beschikken over een doorgedreven ervaring op het vlak van bemiddeling, die een methode is van alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution of ADR).

Bemiddeling heeft onder andere het voordeel van de vertrouwelijkheid doorheen het hele bemiddelingsproces. Bemiddeling kan ook de mogelijkheid vergroten om op maat gemaakte oplossingen te vinden die gunstig zijn voor alle bij het geschil betrokken partijen (win-win).

The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve
The
Partners of
Euralex Group
reflect the diverse
world we serve